Home
DIP
Seminarie
Docenten
Inschrijven
Ligging
Organisatie
Download

 


Dynamisch integrative Palpation (DIP)

Nog  beter palperen? Nog beter waarnemen en voelen? Nog beter integreren in het lichaam van uw patiënt? Wij begeleiden u op uw ritme in uw evolutie!

DIP is een osteopathische benaderingswijze die gefocust is op het verkrijgen van een reciproke, dynamische en simultane waarneming. Het uiteindelijke doel, de optimale functionaliteit in het lichaam blijvend te integreren, wordt hiermee onlosmakend verbonden.

Deze succesvolle benadering is ontstaan uit een voortdurend streven naar het toepassen van de osteopathische basisprincipen. Een intensieve samenwerking tussen 6 osteopathiedocenten heeft ons ertoe gebracht de verschillende deelaspecten van onze meer dan 20-jarige osteopathische ervaring te verfijnen. Het heeft ons tevens de mogelijkheid geboden deze ervaringen  samen te brengen tot een verbazingwekkend therapeutisch geheel.

DIP is ontstaan uit de vraag:
-welke benadering binnen de osteopathische praktijk is de meest effectieve?

De convergentie tussen de verschillende osteopaten-docenten en hun persoonlijkheden, hun verschillende opleidingen, hun jarenlange ervaring en hun benaderings- en behandelwijze  staat garant voor de didactiek en de goede kwaliteit van deze cursus.