Home
DIP
Seminarie
Docenten
Inschrijven
Ligging
Impressie
Download

 


Organisatie

IEOS
Institute for the enhancement of osteopathic skills
Sterrebosdreef 8 – B 8800 Rumbeke
E-mail: info@ieos.eu
Alle telefonische informatie: +32 479 56 25 91

Zaakvoerder
BVBA Osteopatenassociatie – Luc Fieuw MSc DO

Zetel
Sterrebosdreef 8 – B 8800 Rumbeke
BTW BE 471 872 138

Inhoud van het online-aanbod
Het IEOS is niet verantwoordelijk voor actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informaties. IEOS behoudt zich ook het recht voor om delen van of ganse webpagina's zonder aankondiging te veranderen, te vervolledigen of te verwijderen, en de publicatie tijdelijk of voorgoed te verwijderen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina's, die buiten de verantwoordelijkheid van het IEOS liggen, kan alleen de eigenaar van de doorverwezen site verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Privacy
Voor zover er binnen het internetaanbod een mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke data (E-Mailadres, naam, titel…) in te voeren, dan gebeurt deze invoer uitsluitend op vrijwillige basis van de gebruiker.

De gegevens die bewaard worden zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers en email adres. Deze gegevens worden gebruikt voor de inschrijving in een cursus en het eventueel versturen van nieuwsbrieven.

Alle gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen in een door het IEOS bewaard document en kunnen worden gebruikt voor het verspreiden van nieuwe informatie over IEOS cursussen. De gegevens worden vijf jaar bewaard.

De gebruiker kan op ieder ogenblik zijn persoonlijke gegevens inkijken en wijzigen. Hiervoor kan je steeds mailen naar info@ieos.eu

Contactgegevens
Institute for the enhancement of osteopathic skills
Sterrebosdreef 8 – B 8800 Rumbeke
E-mail: info@ieos.eu
Alle telefonische informatie: +32 479 56 25 91